امروز:   ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ May 11, 2021
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

شمش سرب نرم کارگاهی

این محصول با آنالیز ذیل و در قالب شمش هایی به وزن 20 کیلوگرم به بازار عرضه می گردد .

آنالیز شمش سرب نرم:

 

576 مرتبه بازدید