امروز:   ۷ آذر ۱۴۰۰ November 28, 2021
۶ آذر ۱۴۰۰

شمش سرب نرم کارگاهی

این محصول با آنالیز ذیل و در قالب شمش هایی به وزن 20 کیلوگرم به بازار عرضه می گردد .

آنالیز شمش سرب نرم:

 

891 مرتبه بازدید