امروز:   ۳ مهر ۱۴۰۰ September 25, 2021
۳ مهر ۱۴۰۰

شمش سرب نرم کارگاهی

این محصول با آنالیز ذیل و در قالب شمش هایی به وزن 20 کیلوگرم به بازار عرضه می گردد .

آنالیز شمش سرب نرم:

 

822 مرتبه بازدید