امروز:   ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ May 11, 2021
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

خرید باطری فرسوده

این شرکت برای تامین مواد اولیه خود باطری های فرسوده را به قیمت روز جهانی خریداری می نماید.

288 مرتبه بازدید